Asertywność - najciekawsze książki o asertywności

Asertywność - umiejętność wyrażania własnego zdania, postaw, emocji w sposób nieuległy i nieraniący innych. Charakteryzuje postawę akceptacji siebie, szacunku do siebie i innych.

2024 © tezeusz.pl