Archiwistyka - najlepsze książki

Archiwistyka jest tą dziedziną nauki o archiwach, która zajmuje się badaniem procesów archiwotwórczych w celu formułowania zasad teoretycznych opracowywania i udostępniania archiwaliów.

2024 © tezeusz.pl