Archeologia - najciekawsze książki

Archeologia jest nauką, która zajmuje się badaniem działalności człowieka. Głównym celem jest odtwarzanie przeszłości za pomocą znajdujących się w ziemi zabytków archeologicznych. Źródła archeologiczne obejmują artefakty, ekofakty oraz szczątki ludzi.

2024 © tezeusz.pl