Antropologia kultury - najlepsze książki

Antropologia kulturowa koncentruje się w badaniach różnorodność kultur i bada odniesienie zachowań ludzkich do ogólnego kształtu kultury danej społeczności. Ten dział nauki sięga korzeniami epoki wielkich odkryć geograficznych.

2024 © tezeusz.pl