Analiza danych - najciekawsze książki o analizie danych

Zrozumienie istoty danych na głębszym poziomie jest kluczowe dla stworzenia firmy odnoszącej sukcesy. Analiza danych to proces, podczas którego surowe dane stają się użyteczną wiedzą, na podstawie której można działać. W przypadku firm i wszelkiego rodzaju organizacji przekształcanie danych w przydatne do działania informacje może mieć wpływ na zmaganie się z problemami lub prosperowanie przedsiębiorstwa.

2024 © tezeusz.pl