Aleksander Puszkin - najlepsze książki

Aleksander Puszkin był rosyjskim pisarzem, jednym z najwybitniejszych przedstawicieli romantyzmu rosyjskiego. Twórczość Puszkina była wielokrotnie tłumaczona na język polski, między innymi tłumaczyli: Adam Mickiewicz, Julian Tuwim, Jan Brzechwa.

2023 © tezeusz.pl