Aktywizm społeczny - najlepsze książki

"Aktywizm polityczny lub społeczny to postawa reprezentowana przez jednostki dążące do wywołania określonych zmian społecznych, politycznych, ekonomicznych. Cechą aktywizmu politycznego jest bezpośrednie zaangażowanie się jednostki w walkę o dokonanie zmiany społecznej."

2024 © tezeusz.pl