570. rocznica Upadku Konstantynopola

Dzień 29 maja 1453 roku przeszedł do historii jako jedno z przełomowych wydarzeń w historii świata. Bizancjum chyliło się powoli ku upadkowi. Podbicie i ostateczne zakończenie historii cesarstwa wschodniorzyskiego było kwestią czasu. W tym dniu warto przyjrzeć się bliżej jaka była przyczyna, przebieg i skutki upadku Konstantynopola.

2023 © tezeusz.pl